Έργα

Το Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων έχει έντονη ερευνητική δραστηριότητα και συμμετάσχει σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερικού, έχοντας στα περισσότερα και την διαχείριση τους.
Ενδεικτικά, μεγάλα έργα στα οποία επιστημονικός υπεύθυνος ήταν ο καθηγητής Γεώργιος Παπανικολάου, δ/της του Εργαστηρίου, αναφέρονται τα εξής:

 1. «Εφαρμογές Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας και Ψηφιακού Ηχου στην Παραγωγή Προγραμμάτων»
  Ευρωπαϊκή Κοινότητα – Πρόγραμμα STRIDE
  1992
  1995
 2. «Επιμόρφωση και εξειδίκευση πτυχιούχων με τις μεθόδους της εκπαίδευσης από απόσταση (ΕΕΠΑ)»
  ΥΠΕΠΘ
  1997
  1999
 3. «Οργάνωση Ηλεκτρονικού Κόμβου για την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στους καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας»
  ΥΠΕΠΘ
  1998
  2002
 4. «Επιστημονική Υποστήριξη της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας e-Europe»
  Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών
  2003
  2003
 5. «Αποθήκευση και Διανομή Οπτικοακουστικού Αθλητικού Προγράμματος»
  Αθήνα 2004
  2004
  2004
 6. «Προηγμένες Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας στην Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων»
  πρόγραμμα AKMΩΝ της ΓΓΕΤ
  2004
  2005
 7. «Μετάδοση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε πραγματικό χρόνο και μέσω διαδικτύου»
  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ)
  2005
  2008
 8. «Δημιουργία διαδραστικής υπηρεσίας αποθήκευσης-προβολής ταινιών από φοιτητές για φοιτητές»
  Υπ. Ανάπτυξης (Κοινωνία της Πληροφορίας, (“Ψηφιακή Σύγκλιση” – ΕΣΠΑ, πιλοτική εφαρμογή)
  2009
  2010