'Ερευνα

Το Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων ΑΠΘ συμβάλει, μέσα από το πολύπλευρο έργο του, στη διαμόρφωση των τεχνολογικών εξελίξεων σε θέματα του ήχου και της εικόνας σε εθνικό, ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Η δραστηριοποίηση αυτή του Εργαστηρίου γίνεται μέσα από την τέλεση του εκπαιδευτικού του έργου (διδασκαλία και εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, υπηρεσίες κατάρτισης σε διαφόρους τεχνολογικούς και εκπαιδευτικούς φορείς), μέσα από την παρουσία του σε διεθνή συνέδρια και τη δημοσίευση σχετικών εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά, μέσα από τη συνεργασία με διεθνείς φορείς και τη συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και μέσα από την παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών (μελέτες, συστήματα, εφαρμογές) προς τρίτους.

Τα τελευταία χρόνια, το Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής έχει συνεργαστεί με διαφόρους φορείς παρέχοντας υπηρεσίες και προϊόντα όπως Ηλεκτρακουστικές και ακουστικές μελέτες, μετρήσεις για χώρους όπως θέατρα, συνεδριακά κέντρα και στάδια, αποθορυβοποίηση-ανακατασκευή ακουστικών σημάτων, βελτιώνοντας παλιές εγγραφές και συμβάλλοντας στη διάσωση αρχειακού υλικού, μετρήσεις εκπομπής θορύβου (βιομηχανίες, αεροδρόμια κ.ά), μελέτες για την αντιμετώπιση του θορύβου και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Επίσης έχει παράσχει τεχνογνωσία σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για τις νέες τεχνολογίες στο ήχο και στην εικόνα. Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στις εφαρμογές καταγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής σημάτων ήχου και εικόνας με στόχο την διασφάλιση ποιότητας οπτικοακουστικών έργων και τη διαμόρφωση προϊόντων όπως CD (μουσικά και πολυμεσικά), ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές εκπομπές, κινηματογραφικές ταινίες και DVD-Video χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Στο πλαίσιο των παραπάνω καθώς και άλλων ερευνητικών έργων, το εργαστήριο έχει μακροχρόνια συνεργασία με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, τηλεοπτικά κανάλια όπως η ΕΡΤ3, ευρωπαϊκά και ξένα πανεπιστήμια, όπως το Πολυτεχνείο της Βαρσοβίας, Βιομηχανίες, όπως η Kleemann Hellas και η ΗΒ Body, ο Δήμος Λιτοχώρου. Έχει συμβάλλει στη δημιουργία του Ολυμπιακού Σταδίου, και πολλών ιδιωτικών θεάτρων. Επίσης έχει συνεργαστεί με πλήθος ιδιωτών και μεμονωμένα άτομα.