Αντικείμενα Έρευνας

Στον τομέα της ηλεκτρακουστικής, οι ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου συνοψίζονται στις εξής επιστημονικές περιοχές:

 • Αναλογική-Ψηφιακή εγγραφή/αναπαραγωγή ακουστικών σημάτων.
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Ακουστικού Σήματος-DSP (εφαρμογές Ψηφιακών Επεξεργαστών DSPs, αποθορυβοποίηση-ανακατασκευή ακουστικών σημάτων, επεξεργασία σημάτων δονήσεων, αναγνώριση-κατάταξη σημάτων με νευρωνικά δίκτυα και νευροφυσιολογικά μοντέλα).
 • Επεξεργασία φωνής, αναγνώριση φωνής / ομιλητή, ανασύνθεση / μετατροπή φωνής.
 • Ηλεκτρακουστικές και ακουστικές μετρήσεις: απόκριση συχνότητας, κατευθυντικότητα, παραμόρφωση ηλεκτρακουστικών μετατροπέων, εφαρμογές ακουστικού RADAR, μετρήσεις χρόνου αντήχησης, sound level distribution κ.ά.).
 • Καταγραφή και επεξεργασία ηχητικών σημάτων (βιομηχανικός και περιβαλλοντικός θορύβος, δονήσεις του ανθρώπινου οργανισμού, δονήσεις ηλεκτρικών μηχανών κ.ά.).
 • Συμπίεση / μετάδοση ηχητικών δεδομένων.
 • Ψυχοακουστική.
 • Ακουστική χώρων.
 • Βιοακουστική.

Όσον αφορά στον τομέα των Τηλεοπτικών Συστημάτων, οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου εκτείνονται στις εξής περιοχές:

 • Επεξεργασία, λήψη, εγγραφή και αναπαραγωγή σημάτων εικόνας.
 • Προηγμένα τηλεοπτικά συστήματα Τηλεόρασης Υψηλής Ευκρίνειας (HDTV) και format 16:9.
 • Τεχνικές συμπίεσης και μετάδοσης εικόνας.
 • Ψηφιακός κινηματογράφος (D-Cinema).
 • Πολυμέσα, παραγωγές CD-ROM και CD-I.
 • Παραγωγή τίτλων DVD (DVD authoring).
 • Σύνθεση - επεξεργασίας γραφικών (Video Graphics, 3D graphics, animations).

Τα τελευταία χρόνια οι δραστηριότητες του εργαστηρίου έχουν επεκταθεί στους τομείς των δικτύων δεδομένων και της εκπαίδευσης από απόσταση, μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται:

 • Εφαρμογές δικτύων δεδομένων υψηλής ταχύτητας και μεταφορά δεδομένων ήχου και εικόνας (ATM, TCP/IP, UDP/IP, audio - video streaming).
 • Eφαρμογές Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από Απόσταση (Distance Learning) με χρήση του διαδικτύου και των μεθόδων τηλεσυνδιάσκεψης (ISDN, Internet, Portals).
 • Ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού (Multimedia databases, Multimedia applications, Client Servrer and Stand Alone applications, Video on Demand).
 • Ευρυζωνικά δίκτυα και υπηρεσίες.
 • Συστήματα κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς (3G mobile servives).