Εκπαίδευση

Σήμερα, το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες τριών τμημάτων (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ). Παράλληλα εξυπηρετεί ανάγκες στο πλαίσιο λειτουργίας των διατμηματικών ΠΜΣ "Γλωσσική επικοινωνία και η νεοελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα ", "Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού". Ακόμη, το εργαστήριο μετείχε στα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΠΕΑΕΚ Ι με αντικείμενο την Εκπαίδευση από Απόσταση, την Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, την δημιουργία Ηλεκτρονικού Κόμβου στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Από το 2002 ο κ. Παπανικολαου είναι υπεύθυνος της Γ’ κατεύθυνσης του Διατμηματικού -Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με τίτλο: Τεχνολογίες του Ήχου και της εικόνας στην Εκπαίδευση και την Παραγωγή. 

Τέλος συμμετέχει σε έργο που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος IST σε συνεργασία με τον ανοιχτό πανεπιστήμιο Βρυξελλών Europace 2000 και το forum ευρωπαϊκών πανεπιστημίων Coibra που έχει αντικείμενο τη θέσπιση πλαίσιου λειτουργίας ανοιχτού πανεπιστήμιου για τη συνεχή και διά βίου εκπαίδευση στην Ευρώπη.