Προφίλ

Το Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής, που είναι μονάδα του Εργαστηρίου Τηλεπικοινωνιών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, ιδρύθηκε το 1976 από τον καθηγητή Παπανικολάου Γεώργιο με πρώτες δραστηριότητες στους τομείς της ηλεκτροακουστικής, της ακουστικής χώρων και της ηχοπροστασίας. Το 1985 το εργαστήριο επαναδιαρθρώθηκε και επεκτάθηκε και σε άλλους τομείς. Σήμερα στην πλήρη του μορφή, καλύπτει τον χώρο της Ηλεκτρακουστικής και των Τηλεοπτικών Συστημάτων, καθώς και όλα τα συναφή επιστημονικά πεδία που άπτονται των τεχνολογιών του ήχου και της εικόνας.

Σήμερα, το Εργαστήριο εξυπηρετεί εκπαιδευτικές ανάγκες τριών τμημάτων του ΑΠΘ (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ). Παράλληλα, υποστηρίζει διδακτικά και δυο διατμηματικά ΠΜΣ «Διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης /ξένης γλώσσας», «Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού».
Από το 2002 ο κ. Παπανικολαου είναι υπεύθυνος της Γ’ κατεύθυνσης του Διατμηματικού -Διαπανεπιστημιακού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών με τίτλο: Τεχνολογίες του Ήχου και της εικόνας στην Εκπαίδευση και την Παραγωγή.

Τα τελευταία χρόνια, το Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής έχει συνεργαστεί με διαφόρους φορείς παρέχοντας υπηρεσίες όπως καταγραφή και επεξεργασία ηχητικών σημάτων, μετρήσεις εκπομπής θορύβου (βιομηχανίες, αεροδρόμια κ.α), αποθορυβοποίηση-ανακατασκευή ακουστικών σημάτων ώστε να προκύψουν χρήσιμες - δύσκολα αναγνωρίσιμες πληροφορίες (μαύρα κουτιά αεροπορικών δυστυχημάτων) αλλά και βελτιώνοντας παλιές εγγραφές και συμβάλλοντας στη διάσωση αρχειακού υλικού, μελέτες για την αντιμετώπιση του θορύβου και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, Ηλεκτρακουστικές και ακουστικές μελέτες. Επίσης έχει παράσχει τεχνογνωσία σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς για τις νέες τεχνολογίες στο ήχο και στην εικόνα.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στις εφαρμογές καταγραφής, επεξεργασίας και αναπαραγωγής σημάτων ήχου και εικόνας με στόχο την διασφάλιση ποιότητας οπτικοακουστικών έργων και τη διαμόρφωση προϊόντων όπως CD (μουσικά και πολυμεσικά), ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές εκπομπές, κινηματογραφικές ταινίες και DVD-Video χρησιμοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες.