Προσωπικό

Το προσωπικό του εργαστήριου αποτελείται από μέλη ΔΕΠ και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανιών & Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.

Πέντε μεταπτυχιακοί φοιτητές εκπονούν διδακτορική διατριβή στην περιοχή της επεξεργασίας σημάτων ήχου και εικόνας, ψυχοακουστικής, διάδοσης, αποθήκευσης και αξιολόγησης οπτικοακουστικού υλικού μέσω ευρυζωνικών δικτύων.

Λόγω της συμμετοχής του Εργαστηρίου στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Προηγμένες Τεχνολογίες Ήχου και Εικόνας στην Εκπαίδευση και Παραγωγή» το Εργαστήριο συνεργάζεται και με μεταπτυχιακούς φοιτητές του προγράμματος στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής διατριβής διαφόρων ειδικοτήτων, πέρα του ηλεκτρολόγου μηχανικού, όπως μουσικολόγοι, δημοσιογράφοι, ψυχολόγοι, φοιτητές πληροφορικής, καλλιτέχνες κλπ.