Έναρξη λειτουργίας του νέου ιστότοπου του εργαστηρίου

Ο νέος ιστότοπος του Εργαστηρίου Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του σήμερα 16 Δεκεμβρίου 2010. Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με:

  • το εργαστήριο και το προσωπικό του (έρευνα, έργα κ.ά.)
  • τα μαθήματα που εξυπηρετεί
  • εργασίες φοιτητών και
  • σχετικές ανακοινώσεις

Σύντομα αναμένεται και η δημοσιοποίηση της αγγλικής έκδοσης του ιστοτόπου.