ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ: Εργαστήριο Ηλεκτρονικής Μουσικής (ΕΜΣ016002) (ΕΕ)
  • Εισαγωγή στη χρήση των ηλεκτρονικών μουσικών οργάνων.
  • Ηλεκτρονικά μουσικά όργανα και υπολογιστές. Το πρωτόκολλο MIDI. MIDI και ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Εισαγωγή στη χρήση προγραμμάτων ηλεκτρονικής ενορχήστρωσης.