Μεταπτυχιακά μαθήματα

Σκοποί του μαθήματος είναι:

  • Η γνωριμία με τα συστήματα ήχου και εικόνας και η εφαρμογή τους σε περιβάλλον Η\Υ. Λήψη, αποθήκευση, επεξεργασία και μεταφορά ήχου και εικόνας.
  • Η ηλεκτρομαγνητική ανίχνευση ιδιοτήτων εδάφους και δομικών στοιχείων μνημείων πολιτισμού.
  • Η παρουσίαση των δυνατοτήτων συνδυασμού των μεθόδων της τεχνολογίας...