Εισαγωγή στη μουσική ακουστική ΙΙ (ΥΜΣ080002) (Υ)
  • Ο ήχος και τα χαρακτηριστικά του (ταχύτητα, περίοδος, συχνότητα, μήκος κύματος)- Ηχητικές πηγές και ακουστικά πεδία- Ακουστική πίεση, στάθμη ακουστικής πίεσης, μονάδες dB- Σχέση στάθμης ακουστικής πίεσης και απόστασης από την πηγή.
  • Φυσιολογία της ακοής- Ψυχοακουστικά φαινόμενα (υποκειμενική αντίληψη της στάθμης του ήχου, ισοφωνικές καμπύλες, στάθμη ακουστότητας, υποκειμενική αντίληψη της συχνότητας , υποκειμενική αντίληψη του ηχοχρώματος, φαινόμενο της απόκρυψης)- Φίλτρα Α, Β, C, D . Ακουστική χώρων- ηχοαπορρόφηση, συντελεστής ηχοαπορόφησης υλικών και επιφανειών- -χρόνος αντήχησης.
  • Μικρόφωνα -χαρακτηριστικά μικροφώνων (ευαισθησία, απόκριση συχνότητας, κατευθυντικά χαρακτηριστικά).