Χρήστος Σεβαστιάδης
email:
csevast@auth.gr

Τίτλος

Δρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

Βιογραφικό

Ο Χρήστος Σεβαστιάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 20 Ιουλίου 1973. Αποφοίτησε από το 17ο Λύκειο Θεσσαλονίκης (1991) και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (1997). Το 2011 παρουσίασε τη διδακτορική διατριβή του με θέμα «Ανάλυση και βελτίωση της ακουστικής κλειστών χώρων κάτω από τη συχνότητα Schroeder με τη χρήση της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων» και καθομολογήθηκε σε Διδάκτορα του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εργάστηκε ως εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης, ως διδάσκοντας συνεπικουρίας στο Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ., ως έκτακτος διδάσκοντας στο Τμ. Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Α.Π.Θ., ως ελεύθερος επαγγελματίας σε έργα πληροφορικής και στη διοίκηση ερευνητικών προγραμμάτων, ως σύμβουλος ακουστικής σε ιδιωτικά έργα και ως επιβλέπων μηχανικός στην εκτέλεση δημοσίων έργων του Α.Π.Θ. Είναι υπάλληλος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του Α.Π.Θ. (2003).

Επαγγελματική εμπειρία και αντικείμενα

Επίβλεψη δημοσίων έργων και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων· συμβουλευτική ακουστικής μηχανικής· ανάλυση, σχεδίαση και ανάπτυξη λογισμικού υπολογιστών, βάσεων δεδομένων και διαδικτυακών εφαρμογών· εκπαίδευση ενηλίκων.

Ειδικεύσεις

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κτιριακών συγκροτημάτων. Ακουστικές μετρήσεις, ακουστικές προσομοιώσεις με τη Μέθοδο των Πεπερασμένων Στοιχείων (ANSYS) και τη Μέθοδο Ακτινικής Ανίχνευσης (EASE), ακουστική κλειστών χώρων, ηχομόνωση. Ανάπτυξη λογισμικού υπολογιστών, διαδικτύου και βάσεων δεδομένων με Delphi, Visual Basic, Oracle, ASP, JavaScript.