Χρήστος Σεβαστιάδης
email:
csevast@auth.gr

Τίτλος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Δρ. Ηλεκτρακουστικής
Εργαστηριακός Διδάσκων (Ε.ΔΙ.Π.)

Βιογραφικό
Ο Δρ. Χρήστος Σεβαστιάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στις 20 Ιουλίου 1973. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, στην κατεύθυνση των Τηλεπικοινωνιών, ΠΛηροφορικής και Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος το 1997. Η διπλωματική εργασία του βραβεύτηκε με το "Ericsson Award of Excellence in Telecommunications", της Ericsson Hellas S.A., το 1998. Ολοκλήρωσε το διδακτορικό του στην Ηλεκτρακουστική στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το 2011. Εργάστηκε ως εκπαιδευτής για επαγγελματική κατάρτιση (Ι.Ε.Κ.), ως έκτακτος διδάσκων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Α.Π.Θ.), ως έκτακτος διδάσκων στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσω Μαζικής Ενημέρωσης (Α.Π.Θ.), ως ελεύθερος επαγγελματίας σε έργα πληροφορικής και στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων, ως σύμβουλος ακουστικής σε ιδιωτικά έργα κατασκευής, ως ηλεκτρολόγος μηχανικός στην επίβλεψη της λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και στην επίβλεψη δημοσίων έργων κατασκευής (Α.Π.Θ.). Από το 2014 εργάζεται ως εργαστηριακός διδάσκων (Ε.ΔΙ.Π.) στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Α.Π.Θ.) στα μαθήματα της Ηλεκτρακουστική Ι, Ηλεκτρακουστική ΙΙ, Ηλεκτρικές Μετρήσεις Ι, Εισαγωγή στα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι, Εισαγωγή στα συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΙΙ, Διαφορικές Εξισώσεις, και Εφαρμοσμένα Μαθηματικά Ι. Από το 2017 διδάσκει και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Προστασία συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού" του Α.Π.Θ. Ο Χρήστος εστιάζει στην υπολογιστική ανάλυση των κλειστών και ανοιχτών ακουστικών πεδίων (Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων, Μέθοδος Πεπερασμένων Διαφορών στο Πεδίο του Χρόνου), στην ηλεκτρακουστική, στις μετρήσεις κτιριακής ακουστικής και του θορύβου, στην ανάλυση, σχεδίαση και κατασκευή ηχητικών πηγών για ακουστικές μετρήσεις και στη χρήση αριθμητικής υπολογιστικής, συστημάτων άλγεβρας για υπολογιστές και γλώσσες προγραμματισμού στη διδασκαλία.

Εκπαίδευση
Διδακτορικό (PhD) στην Ηλεκτρακουστική — 2011 — ISCED 1997: 6
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Διδακτορική διατριβή: Ανάλυση και βελτίωση της ακουστικής κλειστών χώρων κάτω από τη συχνότητα Schroeder με τη χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων
Δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού — 1997 — ISCED 1997: 5A
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Διπλωματική εργασία: Προσαρμοζόμενο κατευθυντικό σύστημα μικροφώνων

Γλώσσες
Ελληνική: μητρική
Αγγλικά: Upper intermediate — First Certificate in English — Cambridge University — level B2

Επαγγελματική εμπειρία
Μηχανικός Ακουστικής: Analysis, design and construction supervising of the construction project “Acoustical and architectural adaptation of rehearsal room in Thessaloniki Concert Hall for Megaro Youth Symphony Orchestra, Thessaloniki (2017). Acoustical study of the New Evangelic Church of Thessaloniki, Thessaloniki (2009). Acoustical study of two lecture halls for the new educational center of Central Bank of Nigeria, Lagos (2007). Acoustical and sound insulation study of rehearsal hall of State Symphony Orchestra of Thessaloniki, Thessaloniki (2007). Research in the project “Model for the assessment of health and safety conditions in the workplace, Greek Institute of Health and Safety at Work (ELINYAE), Thessaloniki (2004-2005). Μηχανικός υπολογιστών: Analysis, design, development and running of a web application (www.nistikoarkoudi.gr) for Art n’ Sports S.A., Athens (2005-2008). Analysis, design and development of a DBMS Client/Server software application for the Department of Library and Archiving for the Athens 2004 Olympic Games, Thessaloniki-Athens (2004). Development of the DBMS Client/Server software application for the Chalkidiki’s Bar Association, Protasys S.A., Thessaloniki, (2001-2002). Development of the DBMS Client/Server software application for the Environmental Services Department of Athens International Airport S.A., outsourcing for Marac Electronics S.A., Peiraus (2001-2002). Analysis, design and development of DBMS Client/Server software and web site for the Greek Language Center (Thessaloniki, Greece), Thessaloniki (1998-2000). Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Διαχείριση Έργων: “Roof Replacement and Repair Work of the Former Buildings of the Rural Cooperatives of Vergina”, budget €268.907.56, electrical and plumping (MEP) works, MEP budget €12,630.98 (2010-2011). “Completion of the Research Dissemination Center of Aristotle University of Thessaloniki”, budget €4,424,369.75, supervising of the mechanical, electrical and plumping (MEP) works, MEP budget €779,436.59 (2009-2011). “Sewer Network of Excavation Park at Dispilio Kastoria”, budget €14,831.47, electrical and plumping (MEP) works, MEP budget €13,113.69 (2010). “Excavation Park at Dispilio Kastoria 2nd Sub-project: Architectural Organizing of the Excavation Park”, budget €281,512.61, supervising of the mechanical, electrical and plumping (MEP) works, MEP budget €51,990.00 (2009). Project management (administrative and financial monitoring) of the interdepartmental graduate program “Protection, Conservation and Restoration of Cultural Monuments” of the Polytechnic School, Aristotle University of Thessaloniki (1998-2000)

Βραβεία και διακρίσεις
Ericsson Award of Excellence in Telecommunications Ericsson Hellas S.A (1998) για τη διπλωματική εργασία του Προσαρμοζόμενο κατευθυντικό σύστημα μικροφώνων.

Σωματεία και ινστιτούτα
Ελληνικό Ινστιτούτο Ακουστικής (ΕΛ.ΙΝ.Α.) και European Acoustics Association (EAA) από το 2006.
Audio Engineering Society (AES) από το 2004.

Δημοσιεύσεις

 1. Giouvanakis M., Sevastiadis C. and Papanikolaou G. (2018) “Active control of resonant low-frequency noise in different areas of small spaces using compound sources,” Euronoise 2018 Conference, May 27-31 Heraklion, Greece.
 2. Orlis D., Giouvanakis M., Sevastiadis C. and Papanikolaou G. (2018) “Simulation of active low frequency noise control in closed spaces using the FDTD method,” Euronoise 2018 Conference, May 27-31 Heraklion, Greece.
 3. Ιορδάνης Θωϊδης, Λάζαρος Βρύσης, Χρήστος Σεβαστιάδης, Γεώργιος Παπανικολάου (2016). «Ανάπτυξη και σχεδιασμός εφαρμογής Διαγνωστικού Ακοογράφου για φορητές συσκευές με περιβάλλον iOS», Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακουστική 2016 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής, 23-24 Οκτ, Πειραιάς, 2016.
 4. Μάριος Γιουβανάκης, Χρήστος Σεβαστιάδης, Γεώργιος Παπανικολάου (2016). «Προσομοίωση ενεργού ελέγχου χαμηλόσυχνου θορύβου σε μικρούς κλειστούς χώρους με σύνθετες πηγές προσαρμοζόμενης κατευθυντικότητας», Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακουστική 2016 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής, 23-24 Οκτ, Πειραιάς, 2016.
 5. Δημήτρης Όρλης, Μάριος Γιουβανάκης, Χρήστος Σεβαστιάδης, Γεώργιος Παπανικολάου (2016). «Ενεργός έλεγχος χαμηλόσυχνου θορύβου σε κλειστούς χώρους και προσομοίωση με τη μέθοδο πεπερασμένων διαφορών στο πεδίο του χρόνου», Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακουστική 2016 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής, 23-24 Οκτ, Πειραιάς, 2016.
 6. Γεώργιος Λιούτας, Χρήστος Σεβαστιάδης, Γεώργιος Παπανικολάου (2016). «Ακουστική ευθυγράμμιση γραμμικών συστοιχιών με διατάξεις υπο-χαμηλόσυχνων πηγών σε συστήματα ηχοτροφοδοσίας ανοιχτών χώρων», Πρακτικά του 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακουστική 2016 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής, 23-24 Οκτ, Πειραιάς, 2016.
 7. Χρήστος Σεβαστιάδης, Μάριος Γιουβανάκης, Γεώργιος Παπανικολάου (2014). «Προσομοίωση χαμηλόσυχνου ηχητικού πεδίου σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους, παραγόμενου από σύνθετες πηγές προσαρμοζόμενης κατευθυντικότητας, με την εφαρμογή της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων», Πρακτικά του 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακουστική 2014 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής, 20-21 Οκτ, Θεσσαλονίκη, 2014.
 8. Μάριος Γιουβανάκης, Χρήστος Σεβαστιάδης, Γεώργιος Παπανικολάου (2012). «Σχεδιασμός συστήματος ηχοτροφοδοσίας γραμμικής συστοιχίας σε μεγάλη αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χρησιμοποιώντας προσομοίωση σε υπολογιστή και μετρήσεις εκθετικής σάρωσης ημιτόνου», Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακουστική 2012 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής, 8-10 Οκτ, Κέρκυρα, 2012.
 9. Χρήστος Σεβαστιάδης, Χαράλαμπος Δημούλας, Γεώργιος Παπανικολάου (2010). «Ηχοπροστασία περιβάλλοντος χώρου του υπαίθριου κέντρου διασκέδασης των πανεπιστημιακών κατασκηνώσεων ΑΠΘ: συνδυασμένη εφαρμογή δομικών και ηλεκτρακουστικών παρεμβάσεων», Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου Ακουστική 2010 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής, 4-6 Οκτ, Αθήνα, 2010.
 10. Μενέλαος Π. Κούτρος, Χρήστος Β. Σεβαστιάδης, Αιμιλία Α. Παπουτσή, Χαράλαμπος Α. Δημούλας (2010). «Ακουστικός και ηλεκτρακουστικός σχεδιασμός αίθουσας διαλέξεων στο ιστορικό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ», Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου Ακουστική 2010 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής, 4-6 Οκτ, Αθήνα, 2010.
 11. Χρήστος Γούσιος, Γιώργος Καλλίρης, Χρήστος Σεβαστιάδης, Καλλιόπη Χουρμουζιάδου (2010). «Ρωμαϊκό Ωδείο Νικόπολης. Παρουσίαση αποτελεσμάτων ακουστικών μετρήσεων και υπολογισμών ακουστικών παραμέτρων», Πρακτικά του 5ου Συνεδρίου Ακουστική 2010 του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής, 4-6 Οκτ, Αθήνα, 2010.
 12. Sevastiadis, C., Kalliris, G. and Papanikolaou, G. (2010). “Investigation of Low-Frequency Sound Colouration Treatments in Small Rooms by Means of Finite Element Analysis”, Int J Acoust Vib 2010; 15(3):128-139.
 13. Sevastiadis, C., Kalliris, G. and Papanikolaou, G. (2010). “Analysis Tool Development for the Investigation of Low Frequency Room Acoustics by Means of Finite Element Method”, Proceedings of AES 128th Convention, May 22-25 London, UK, [conv. paper 7969].
 14. Goussios, C., Sevastiadis, C., Chourmouziadou, K. and Kalliris, G. (2009). “Epidaurus: Comments on the Acoustics of the legendary ancient Greek theatre”, Proceedings of AES 126th Convention, May 7-10 Munich, Germany, [conv. paper 7797].
 15. Sevastiadis, C., Kalliris, G. and Papanikolaou, G., (2008). “Steady State Low-frequency Finite Element Analysis of Small Rooms with Different Treatments of the Sound Coloration Problem”, Proceedings of HELINA 4th Acoustics Conference 2008, Sep 29 – Oct 1 Xanthi, Greece.
 16. Goussios, C., Sevastiadis, C. and Kalliris, G. (2007). “Outdoor and Indoor Recording for Motion Picture. A comparative approach on microphone techniques”, Proceedings of AES 122nd Convention, May 5-8 Vienna, Austria.
 17. Papastefanou, A., Sevastiadis, C., Kalliris, G. and Papanikolaou, G. (2006). “Validation of Finite Element Method Results on the Calculation of a Medium Sized Hall Eigenfrequencies”, Proceedings of HELINA 3th Acoustics Conference 2006, Sep 18-19 Heracleion, Greece.
 18. Vallas, G., Sevastiadis, C., Kalliris, G. and Papanikolaou, G. (2006). “Modeling and Measurements of an Amphitheatric Lecture Hall”, Proceedings of HELINA 3th Acoustics Conference 2006, Sep 18-19 Heracleion, Greece.
 19. Papastefanou, P., Sevastiadis, C., Kalliris, G. and Papanikolaou, G. (2006). “An amphitheatric hall modal analysis using the Finite Element Method compared to in situ measurements”, Proceedings of AES 120th, Convention, May 20-23 Paris, 2006.
 20. Zarras, C., Sevastiadis, C., Kalliris, G. and Papanikolaou, G. (2005). “Acoustic Modeling of the Ancient odeion of Thessaloniki”, Proceedings of AES 118th Convention, May 28-31 Barcelona, Spain.
 21. Goussios, C., Sevastiadis, X., Kalliris, G. and Papanikolaou, G. (2004). “Ancient Odea Acoustics. Case Study: The Odeion of the Ancient Agora of Thessaloniki”, Proceedings of HELINA 2nd Acoustics Conference 2004, Sep 27-28 Thessaloniki, Greece.
 22. Kalliris, G., Avdelidis, K., Vagiokas, N., Goussios, X., Dimoulas, C., Papanikolaou, G., Pastiadis, K. and Sevastiadis, C. (2004). “Noise and Vibration in Occupational Spaces: Assessment – Prediction, Safety Measures”, Proceedings of HELINA 2nd Acoustics Conference 2004, Sep 27-28 Thessaloniki, Greece.
 23. Parlantzas, E., Dimoulas, C., Kalliris, G., Papanikolaou, G. and Sevastiadis, C. (2004). “Software Application for Electroacoustic Measurements Using the Time-Delay Spectrometry (TDS) Method”, Proceedings of AES 116th Convention, May 8-10 Berlin, Germany.
 24. Goussios, C., Sevastiadis, C., Kalliris, G. and Papanikolaou, G. (2004). “The Acoustics of Ancient Greek Odea”, Proceedings of AES 116th ConventionMay 8-10 Berlin, Germany.
 25. Sevastiadis, C., Rizakos, K., Kalliris, M., Dimoulas, C. and Papanikolaou G. (2001). "Development of a distance-learning environment, using database driven dynamic web pages. Application for digital audio internet courses", Proceedings of AES 110th Convention, May 12-15 Amsterdam, Netherlands.
 26. Dimoulas, C., Kalliris, G., Sevastiadis, C., Papanikolaou, G. and Christidis D. (2001). "Development of an engineering application for subjective evaluation of human response to noise", Proceedings of AES 110th Convention, May 12-15 Amsterdam, Netherlands.
 27. Sevastiadis, C., Dimoulas, C., Kalliris, G. and Papanikoalaou G. (2000). "Acoustical Adaptation of a Closed Amphitheater Designated for 3D Sound Reproduction", Proceedings of AES 108th Convention, Feb 19-22 Paris, France.
 28. Dimoulas, C., Sevastiadis, C., Kalliris, G., Matsiola, M. and Papanikoalaou, G. (2000). "Room Acoustics and Sound System Design of a Prototype Teaching Room with Videoconferencing Facilities", Proceedings of AES 108th Convention, Feb 19-22 Paris, France.
 29. Sevastiadis, C., Chamzas, C., Kalliris, G. and Papanikolaou, G. (1999). “Software for Estimation and Processing Simulation of Microphone Line Arrays”, Proceedings of Joint ASA/EAA/DEGA Meeting on Acoustics, Mar 14-19 Berlin, Germany.