Εργασίες στα "Τηλεοπτικά Συστήματα"

Ένα βίντεο φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ για τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Ένα βίντεο φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ για τον φωτισμό.

Ένα βίντεο φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ για την επεξεργασία βίντεο και τα ειδικά εφφέ.

Ένα βίντεο φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ για το premontage.

Ένα βίντεο φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ για την ηχοληψία κινηματογράφου.

Ένα βίντεο φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΑΠΘ για την κωδικοποίηση βίντεο και ήχου και το streaming....