Εκπαιδευτικό υλικό

Εξέλιξη από την ασπρόμαυρη στην έγχρωμη τηλεόραση, μίξη χρωμάτων, χρωματικές συνιστώσες, χρωματικοί χώροι.

Βασικές αρχές φωτογραφίας, κινηματογράφου και τηλεόρασης.