Κωνσταντίνος Παστιάδης
email:
pastiadi@mus.auth.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Κωνσταντίνος Παστιάδης είναι απόφοιτος και διδάκτορας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. Από το 2007 είναι Λέκτορας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν στους τομείς της Μουσικής Ακουστικής, της Ψυχοακουστικής και της Επεξεργασία Σήματος. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζεται στην διερεύνηση και υπολογιστική μοντελοποίηση φαινομένων της αντίληψης μουσικών ήχων με βάση συμπεριφορικές/νευροφυσιολογικές προσεγγίσεις, στην ανάλυση, περιγραφή και μοντελοποίηση της παραγωγής ακουστικών σημάτων τραγουδιού/φωνής και μουσικών οργάνων, καθώς και στην ανάπτυξη υπολογιστικών εργαλείων για την διεξαγωγή πειραματικών διαδικασιών, συλλογή, ανάλυση και επεξεργασία των αντίστοιχων δεδομένων. Διδάσκει τα σχετικά αντικείμενα τόσο στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ., όσο και στα πλαίσια του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών", με επισπεύδον το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Α.Π.Θ. Συνεργάζεται με ερευνητικές/παραγωγικές μονάδες και φορείς του εσωτερικού και εξωτερικού.

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Μουσική Ακουστική
  • Ψυχοακουστική
  • Επεξεργασία Σήματος