Χρήστος Ζάρρας
email:
chzarras@auth.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ο Χρήστος Ζάρρας γεννήθηκε στη Λάρισα στις 17 Φεβρουαρίου του 1982. Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ορκίστηκε  Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών με κατεύθυνση Τηλεπικοινωνίες το Νοέμβριο του 2004. Τον Ιούλιο του 2009 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Α.Π.Θ με τίτλο "Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών" και κατεύθυνση Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση και την παραγωγή. Το 2008 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως μέλος του Σώματος Έρευνας και Πληροφορικής του στρατού ξηράς. Από τον Ιανουάριο του 2010 είναι υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ. στο εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών συστημάτων. Το αντικείμενο της έρευνάς του είναι "Διερεύνηση του προβλήματος του τονικού ύψους και της χροιάς στην Ακουστική Αντίληψη με χρήση υπολογιστικών μοντέλων και ψυχο-φυσιολογικών μεθόδων".

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Ακουστική αντίληψη, Ψυχοακουστική
  • Επεξεργασία Σήματος, Μοντέλα παραγωγής και τεχνικές Επεξεργασίας φωνής, Τεχνικές εξαγωγής χαρακτηριστικών από σήματα φωνής υψηλού pitch
  • Ακουστική χώρων, ηλεκτρακουστική, μετρήσεις