Μάριος Γιουβανάκης
email:
mgiouvan@auth.gr

Ο Μάριος Γιουβανάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1986. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ορκίστηκε Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών με κατεύθυνση τις Τηλεπικοινωνίες το Νοέμβριο του 2012. Από τον Ιανουάριο του 2014 εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων του ιδίου ιδρύματος με θέμα «Ενεργός έλεγχος χαμηλόσυχνου ηχητικού πεδίου με σύνθετες  πηγές προσαρμοζόμενης κατευθυντικότητας». Διερευνά τη χρήση σύνθετων ηχητικών πηγών για την μείωση του χαμηλόσυχνου θορύβου σε μικρούς κλειστούς χώρους, με την μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων και με χρήση τεχνικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης. Παράλληλα με τα επικουρικά καθήκοντα του εργαστηρίου, λαμβάνει μέρος σε αντίστοιχες ακουστικές μετρήσεις και τροποποιήσεις χώρων πολλαπλών χρήσεων.