Νικόλαος Τσίπας
email:
nitsipas@auth.gr

Ο Νικόλαος Τσίπας γεννήθηκε στη Αλεξανδούπολη στις 9 Απριλίου 1985. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ το 2009 ενώ το 2012 ολοκλήρωσε το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του ιδίου ιδρύματος με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών». Απο το 2011 εκπονεί διδακτορική διατριβή με θέμα «Συστήματα Επεξεργασίας Οπτικοακουστικών Πόρων» στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η σημασιολογική ανάλυση οπτικοακουστικού περιεχομένου, η διαχείρηση και ανάλυση δεδομένων μέσω κατανεμημένων συστημάτων μεγάλης κλίμακας και η προώθηση πρακτικών και εργαλείων αναπαραγώγιμης έρευνας (reproducible research).