Χαράλαμπος A. Δημούλας
email:
babis@eng.auth.gr

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Δημούλας Χαράλαμπος γεννήθηκε στο Μόναχο Δ. Γερμανίας στις 14 Αυγούστου του 1974. Ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και ορκίστηκε  Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με κατεύθυνση τον τομέα των Τηλεπικοινωνιών το Δεκέμβριο του 1997. Το Νοέμβριο του 2006 υποστήριξε τη Διδακτορική του διατριβή με θέμα "Τεχνικές Επεξεργασίας και Διαχείρισης Οπτικοακουστικού Περιεχομένου, στη Μελέτη Βιοακουστικών Φαινομένων" και καθομολογήθηκε Διδάκτωρ Μηχανικός του Τμήματος  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ. Το 2008 εκπόνησε μετα-διδακτορική έρευνα με αντικείμενο "Προηγμένες Τεχνικές Επεξεργασίας και Διαχείρισης Οπτικοακουστικού Περιεχομένου: Εφαρμογή στη ραδιοτηλεοπτική παραγωγή και τα νέα επικοινωνιακά μέσα" στο Εργαστήριο Ηλεκτρονικών ΜΜΕ του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ, με υποτροφία από την Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ. Το Νοέμβριο του 2009 εκλέχθηκε Λέκτορας στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και
Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ΑΠΘ με γνωστικό αντικείμενο "Τεχνολογία των ΜΜΕ: Ψηφιακή διαχείριση ήχου και εικόνας στα ηλεκτρονικά ΜΜΕ".

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

  • Τεχνικές περιγραφής και διαχείρισης οπτικοακουστικού περιεχομένου
  • Τεχνικές καταγραφής, επεξεργασίας, μετάδοσης και αναπαραγωγής
     σημάτων ήχου και εικόνας (βίντεο)
  •  Ακουστική χώρων, ηλεκτρακουστική, μετρήσεις
  • Εφαρμογές πολυμέσων και δικτυοκεντρικές υπηρεσίες, ηλεκτρονική μάθηση