Επικοινωνία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Πολυτεχνική Σχολή
Κτίριο Γ'
Υπόγειο

Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής και Τηλεοπτικών Συστημάτων

Θεσσαλονίκη 54124
 

Τηλέφωνο: 2310995089 ( Δευτέρα - Παρασκευή 9.00 - 13.00)
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:avlab-info@auth.gr