Ηλεκτρακουστική II

Συστήματα επεξεργασίας ήχου, μαγνητική εγγραφή, μαγνητόφωνα, εγγραφή και αναπαραγωγή δίσκων, μίκτες, φίλτρα, γραμμές καθυστέρησης, συμπιεστές-περιοριστές, μετρήσεις ακουστικών μεγεθών, ειδικά θέματα και εργαστηριακές μετρήσεις ηλεκτρακουστικών συστημάτων

Βιβλία: 
Σημειώσεις μαθήματος