Ηλεκτρακουστική Ι

Βασική θεωρία κυμάτων, ταλαντώσεις, ηλεκτρικά και ακουστικά ανάλογα, μονάδες ήχου, ένταση και στάθμη πίεσης, φυσιολογία και ανατομία της ακοής, ακουστική χώρου, απορροφητικά υλικά, ακουστικός θόρυβος, κανονισμοί ηχοπροστασίας, μικρόφωνα, μεγάφωνα, ηχεία.

Βιβλία: 
Εισαγωγή στην ηλεκτρακουστική, σημειώσεις μαθήματος