ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΑ: Εισαγωγή στην Πληροφορική (ΕΜΣ016001) (ΕΕ)
  • Βασικές λειτουργίες στη χρήση του υπολογιστή. Υλικό, λογισμικό.
  • Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα (MacOS, Windows 95). Προγράμματα επεξεργασίας κειμένου.
  • Προγράμματα επεξεργασίας μουσικού κειμένου. Εισαγωγή στη χρήση του διεθνούς δικτύου υπολογιστών (Internet). Προγράμματα αναζήτησης πληροφοριών . προγράμματα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Εισαγωγή στη χρήση των πολυμέσων.