Εργαστήριο μουσικής τεχνολογίας (ΥΜΣ090000) (Υ)
  1. Εισαγωγή
  2. Στούντιο Ηχογραφήσεων
  3. Μικρόφωνα Εγγραφής
  4. Συστήματα στερεοφωνίας
  5. Σύστημα Ακρόασης
  6. Μίκτης Ήχου
  7. Συστήματα Εγγραφής και Αναπαραγωγής Ήχου
  8. Συστήματα Επεξεργασίας Ήχου
  9. Πολυκάναλα Συστήματα
  10. Πειραματικές Ηχογραφήσεις